Gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe pozwalają przyswoić sobie w ciągu krótkiego czasu umiejętności, których poznanie wymagało by długich wykładów. Dobrze skonstruowana gra odpowiadająca potrzebom Twoich pracowników pozwoli im zdobyć nowe lub ulepszyć posiadane umiejętności. Czym innym jest omówienie przykładowo różnych technik negocjacyjnych, a czym innym doświadczenie ich działania na sobie, bądź zobaczenie jak działają na innych podczas gry. Uczestnicy doświadczą emocji jakie towarzyszą prawdziwym negocjacjom, będą mogli wyrobić sobie poprawne wzorce reakcji na zaskakujące zagrania strony przeciwnej.

Po każdej grze następuje omówienie gry, działań i odczuć uczestników. Dzięki temu mogą oni wspólnie przeanalizować podjęte podczas gry decyzje, zastanowić się czy były to optymalne rozwiązania bądź dojść do takowych.

Gry szkoleniowe rozwijają kompleksowo, prowadzący możne położyć nacisk na przykład na wspomniane wyżej kompetencje negocjacyjne, ale podczas gry, dodatkowo i tak twoi pracownicy będą rozwijać pokrewne umiejętności. Do tego występuje aspekt relaksujący co jest ważne, bo związek pozytywnych emocji z przyswajaniem wiedzy został już udowodniony.

Przykładowa oferta:

wyprawa

zagubiona-wyspa

ludzie-z-miasta