Gwarancja satysfakcji

Szanowni Państwo,
najważniejsze jest dla nas wspieranie naszych klientów w osiąganiu celu. W związku z tym jeżeli nasz klient w ankiecie ewaluacyjnej nie wykaże: deklarowanego wzrostu wiedzy z wybranego zakresu, posiadania planu działania i satysfakcji ze szkolenia, w którym uczestniczył, nasz cel nie został osiągnięty. W związku z tym jeżeli co najmniej 60% uczestników szkolenia dostarczy nam negatywne informacje zwrotne, nie pobierzemy wynagrodzenia za naszą pracę trenerską.

 

z poważaniem
Blanka Zientek