Mediacje

Szanowni Państwo,
zanim pojawią się problemy i będziecie szli do sądu szukać rozwiązań, zorganizujcie u siebie w firmie zamknięte spotkanie informacyjne na temat mediacji.

Grupa docelowa
Osoby poszukujące różnych, poza sądowych rozwiązań konfliktów.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zwiększenie swojej wiedzy na temat mediacji: karnych, gospodarczych i pracowniczych
 • Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania na temat mediacji
 • Doświadczenie symulacji mediacji

Metoda pracy

 • Mini wykłady
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia
 • Symulacje

Czas trwania: 4 godziny zegarowe

Zagadnienia

 • Sprawiedliwość naprawcza, a sprawiedliwość karna
 • Korzyści wynikające z przystąpienia do mediacji
 • Zasady mediatora i rola mediatora
 • Etapy mediacji
 • Symulacja mediacji

Zapraszam do kontaktu
Blanka Zientek
601-286-205