Misja

Blanka Zientek i jej współpracownicy pomagają klientom szczegółowo opracować cel własny lub korporacyjny, plan działania oraz określić potrzebne kompetencje, które składają się z wiedzy, umiejętności i postawy.

Podczas szkoleń prowadzonych metodą warsztatową (mini wykłady, dyskusje i ćwiczenia, zadania) trenerzy firmy Perspective zwiększają wiedzę teoretyczną uczestników spotkania, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i wpływają na świadomość postawy.