O mnie

P1017699---kadrowane22

Kazuo Inamori uważa, że aby odnieść sukces w biznesie należy dbać o pracowników. Według buddysty, miliardera trzeba zwiększyć zaangażowanie i zmienić myślenie tak aby pracownicy byli dumni z miejsca, w którym pracują. To stwierdzenie jest zgodne z moim myśleniem i działaniem. Na co dzień pomagam odnieść sukces firmom i organizacjom poprzez wspieranie ich pracowników w drodze do celu.

Jako psycholog, trener i mediator dzielę się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez 10 lat pracowałam jako handlowiec. Sprzedawałam produkty, usługi, a nawet pomysły.
Obecnie powadzę szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych (radzenie sobie ze stresem i złością, komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja) i biznesowych (sprzedaż, zarządzanie zmianą i zarządzanie sobą w czasie). Pracuję metodą aktywną czyli warsztatową. Przekazuję swoje doświadczenie (sukcesy, porażki) i wiedzę stosując efektywne metody edukacji. Moje szkolenia mają formę interaktywną, warsztatową, nastawioną na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności oraz ich przetrenowanie.

Wszystkie zadania zostają opracowane na podstawie realnych sytuacji biznesowych. Stosuję ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji zawodowych. Pracuję zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągania wniosków z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia, aktywizuję grupę.

Poza tym jako członek Polskiego Centrum Mediacji, mediatorka ds. karnych prowadzę mediacje pomiędzy stronami i akcje informacyjne na temat polubownego rozwiązywania konfliktów

Tam gdzie są potrzebne kompetencje inne niż moje, dzięki temu, że mam zaprzyjaźnionych wielu trenerów, mediatorów, coachów, doradców zawodowych i HR-owców mogę rekomendować tych specjalistów i wspierać swoich klientów kompleksowo.

Zakres tematyczny prowadzonych przeze mnie szkoleń:
• Komunikacja interpersonalna w biznesie
• Radzenie sobie ze stresem i złością (własną i czyjąś)
• Zarządzanie sobą w czasie + motywacja własna np.: „Wyznaczenie celu i planu realizacji marzeń”
• Asertywność
• Motywacja + zarządzanie zespołem
• Sprzedaż bezpośrednia
• Zmiana