Oferta

Szanowni Państwo,

Klienci trafiają do nas po zobaczeniu informacji na nasz temat lub z rekomendacji. Każdy klient firmy Perspective-szkolenia może wybrać jedną z dwóch ścieżek współpracy. Część klientów decyduje po krótkim wywiadzie z osobą zamawiającą na temat potrzeb, że trener przygotowuje ofertę opartą na gotowym scenariuszu szkolenia z uwzględnieniem informacji pozyskanych podczas wywiadu.
Pozostali wybierają drugą ścieżkę. Wtedy klient zgłasza swoje zainteresowanie. A pracownik firmy Perspective prowadzi badanie potrzeb szkoleniowych. Szczegóły programu badawczego prezentuje w zakładce Badanie Potrzeb szkoleniowych. Wyniki badania stanowią podstawę do stworzenia oferty uszytej na miarę potrzeb klienta. Wzmocnie i utrwalenie efektów szkolenia następuje dzięki follow up, wtedy miesiąc po szkoleniu bazowym przeprowadzamy dodatkowy dzień szkolenia/konsultacji lub trener obserwuje pracownika w czasie wykonywania pracy i udziela mu informacji zwrotnych.

Niezależnie czy prowadzimy szkolenia, czy mediacje stawiamy na czynnik ludzki. Wspieramy ludzi w ich korporacyjnym i prywatnym życiu. Udrażniamy komunikacje. Pomagamy im w rozwiązaniu problemów dnia codziennego. Dostarczamy wiedzę na temat niezbędnych umiejętności do pokonania trudności, stwarzamy warunki do przetrenowania nowych zachowań, a także mobilizujemy do analizy sytuacji i autoanalizy zasobów i deficytów. Podstawą każdego działania jest określenie swojego stanowiska i potrzeb. Dzięki naszym szkoleniom w firmach zostanie usprawniona komunikacja interpersonalna, tym samym zmniejszy się ilość nieporozumień i chaosu wywołanego brakiem precyzyjnie sformułowanej i konstruktywnej informacji. Pracownicy będą efektywniej wykorzystywać swój czas, a także poprawi się ich stan psycho-fizyczny. Dzięki umiejętności radzenia sobie ze stresem, zmniejszy się u nich ryzyko wypalenia zawodowego. Świadomość własnych zasobów i deficytów pozwoli na świadome kierowanie swoją karierą. Osoby świadome własnych możliwości i słabości dobiorą współpracowników uzupełniających ich własne braki, zatroszczą się o relacje z otaczającymi ludźmi, zadbają o swój obraz odbijający się w ich oczach, a w konsekwencji o rozwój swojej kariery dzięki rekomendacjom.

Zapraszam do kontaktu
Blanka Zientek
blankazientek@perspective.biz.pl