Spotkania dla szkół

Spotkanie dyrektorów i pedagogów/psychologów szkolnych w Pruszkowie.

odbędzie się w dniach:
22.05 Spotkanie dyrektorów
23.05 Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych
w godzinach 09.00 – 12.30

Zaproszenie:
Szanowni Państwo, dla szkół z którymi już współpracujemy, a także dla naszych nowych przyjaciół organizujemy spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Spotkanie to ma na celu zaprezentowanie próbki szkoleń, które prowadzimy dla szkół podstawowych (od piątej klasy szkoły podstawowej), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Korzyści:

 • Na spotkaniu konferencyjnym osoby zainteresowane będą miały możliwość zapoznania się z programem szkolenia (5 godzinnego) prowadzonym przez firmę Perspective, przeznaczonym dla uczniów szkół.
 • Uczestnicy tego spotkania zostaną też przygotowani do poprowadzenia 45 minutowych mikro warsztatów dla młodzieży.
 • Uczestnicy tego spotkania będą mogli wziąć udział w wykładzie i dyskusji dotyczącej tematu danego dnia.

Program szkolenia skierowany jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów szkół
 • Pedagogów i psychologów szkolnych
 • A także pracowników wydziału edukacji

22.05 „Udzielanie uczniowi pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej” (prezentacja dla dyrektorów warsztatu skierowanego do nauczycieli)

23.05 „Przeciwdziałanie problemom dorastania” (prezentacja dla pedagogów/psychologów szkolnych warsztatu skierowanego do uczniów)

Spotkanie będzie połączeniem trzech elementów: wykłady, dyskusji, aktywnej pracy warsztatowej.

Wstęp bezpłatny.

Na życzenie pracowników Edukacji w siedzibie szkoły możemy zaprezentować inne szkolenie, z tych które realizujemy.

Tematyka szkoleń:

Dla uczniów:

 • Profilaktyka przemocy
 • Motywacja własna
 • Metody radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

Dla nauczycieli:

 • Stres pod kontrolą
 • Trudna rozmowa z rodzicem
 • Dyscyplina w klasie

Zapraszamy do kontaktu 🙂

Czekamy na Państwa maile wysłane na adres biuro@perspective.biz.pl