Szkolenia zamknięte

Oto kilka przykładowych programów szkoleń:
Akademia kompetencji szefa. Komunikacja z członkami zespołu
Akademia kompetencji szefa. Radzenie sobie ze stresem
Dzięki dobrej obsłudze klienta, robię dobry interes
Kontroluje stres
Trening asertywności
Wyciskam czas jak cytrynę czyli efektywność osobista i zawodowa
Skuteczna rekrutacja 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
(Konfucjusz)

 

Nasze szkolenia mają formę interaktywną, warsztatową, nastawioną na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności oraz ich przetrenowanie. Dzieje się tak dzięki stosowaniu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. A także scenek z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji zawodowych. Uczestnicy szkoleń biorą udział w grach i zabawach biznesowych. Pracują zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągają wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Grupa jest przez cały czas aktywizowana. Poza tym podczas szkoleń i konsultacji, przekazujemy niezbędną wiedzę teoretyczną, pomagamy, dzieląc się swoim doświadczeniem. Wspólnie wyciągamy wnioski z porażek i sukcesów.

piramida-nauczania

Piramida uczenia się. Wpływ formy dydaktycznej na procentowy przyrost wiedzy.

 

Metody stosowane przez nas:

 • Miniwykłady trenera,
 • Filmy edukacyjne,
 • Materiały informacyjne, szkoleniowe,
 • Prezentacje,
 • Opisy przypadków.
 • Symulacje sytuacji z życia zawodowego, scenki,
 • Gry szkoleniowe, symulacyjne,
 • Ćwiczenia wymagające wykorzystania wiedzy w praktyce – praca indywidualna, w parach, w podgrupach
 • Dyskusji moderowanych,
 • Burzy mózgów,
 • Pracy w podgrupach – analiza wyników ćwiczeń, gier, case studies,
 • Informacji zwrotnych.

Każdy klient firmy Perspective-szkolenia może wybrać jedną z dwóch ścieżek współpracy.
1. Po krótkim wywiadzie z osobą zamawiającą na temat potrzeb, trener przygotowuje ofertę opartą na gotowym scenariuszu szkolenia.
2. Klient zgłasza swoje zainteresowanie. A pracownik firmy Perspective prowadzi badanie potrzeb szkoleniowych. Szczegóły programu badawczego prezentuje w zakładce Badanie Potrzeb szkoleniowych. Wyniki badania stanowią podstawę do stworzenia oferty uszytej na miarę potrzeb klienta.

 

 

Zapraszamy do kontaktu ( biuro@perspective.biz.pl ) i do wyboru własnej formy współpracy z nami.