Harmonogram szkoleń otwartych

Harmonogram szkoleń otwartych:

24.03.     Stres pod kontrolą
21-22.04. Efektywność osobista i zawodowa
19-20.05. Trening asertywności
24.06.      Rekrutacja i derekrutacja pracownicza.